Today is יוני 22, 2024 /

מי אנחנו

הסיפור שלנו

אריה בן דוד היה חבר סגל בכיר במוסדות חינוך מתקדמים בהם לימד במשך למעלה מ20 שנה, כשהגיע למסקנה שמשהו מהותי חסר. הוא חש קושי גדול בחיבור הלומדים למקורות, ובהוראה שתעביר לא רק ידע אלא גם תהווה מנוף לצמיחה והתקדמות ברמה האישית ורוחנית.

תחושת זו, שיש צורך בשינוי עמוק ויסודי בהוראה המסורתית – הביאו להולדת אייכה.

הגישה הייחודית של אייכה

אייכה- מרכז לחינוך נשמתי נוסדה בשנת 2006, והיא מעניקה למורים כלים והשראה ליצור אוירה ותוכן לימודי בהם המורים והתלמידים כאחד יוכלו להרגיש חיבור אישי ועמוק למקורות, ולבנות מהם עולם פנימי ומעשי עשיר.    

באופן מסורתי, לימוד תורה הוא לימוד מבוסס טקסט וידע: הידע מעבר מראש לראש, היכולות האינטקלטואליות בפעולה, וכמות הידע המועברת משחקת תפקיד מרכזי: ישנה שאיפה לכמה שיותר ידע. הצלחה נמדדת לפי כמות הידע שהתלמיד רכש ועד כמה הוא שולט בנלמד – ומדדים כגון האם התלמיד שמח בלימוד, האם הוא מחובר לנלמד או האם הוא מושפע באיזשהו אופן מהלימוד- מקבלים מעט מאוד התייחסות, אם בכלל.

אייכה גורסת כי מטרת לימוד מקורות יהודיים אינה להיות בעל ידע רחב יותר בלבד, אלא -ביכולתה להשפיע על הלומד ולקדם אותו, להיות אדם טוב יותר, אדם שחי בצלם אלוהים.   

שינוי שה זה לא קורה מעצמו. על מנת לעשות זאת, עלינו לאפשר הזדמנויות בהם הלימוד יחלחל מעבר למח: עמוק אל תוך הלב והחיים של הלומד.

אייכה – ׳איפה את/ה?׳ – נוצר על מנת לחולל הזדמנות זו. מסלולי ההכשרה של אייכה, מיועדים למורים, הורים, ויחידים, מכל הרקעים והמגזרים, שרוצים יותר, שרוצים מעבר. לכל מי שמחפש כלים והדרכה להוראת מקורות באופן מעמיק, שמשאיר חותם ויוצר שינוי.