Today is July 21, 2024 /

הגדת אייכה -האשמע קולי

איפה אני בפסח? איפה אנחנו?

מטרת ההגדה היא לעזור לשנות את הטון והכיוון סביב שולחן הסדר – להפוך את “הסיפור ההוא” ל”סיפור שלי”. ההגדה שלנו מעודדת את כל אחד מהמסובים לשאול: איך מתקדם המסע שלי? איך אני “נוסע” בו כאדם, כחלק ממשפחה, כחלק מקהילה, כחלק מהעם היהודי?
שינוי דגש זה הוא למעשה קל להשגה, כי בסך הכל פותחים את הסדר לכל המשתתפים.

החומר שמעורר אסוציאציות נמצא כבר כולו בטקסט של ההגדה. תפקידה של ההגדה שלפניכם הוא ליצור מסגרת של שאלות, ואז להזמין ולכוון בעדינות את כולם כדי לגרום לסיפור לחלחל פנימה, ולעזור למשתתפים לראות כיצד מסעו של העם היהודי הוא בעצם המסע האישי שלהם. אנו קשורים לסיפור נצחי. האם יש זמן טוב יותר לחוות מחדש את האתגרים האישיים שלנו (ולשתף בהם את הזולת) מאשר כשאנו מדמיינים את עצמנו מתמודדים מול פרעה, עדים למכות או חוצים את ים סוף?

עם ’האשמע קולי‘ – הגדת אייכה – כל אורחי הסדר יוכלו להיות שותפים ומעורבים באופן פעיל ואישי במהלך הסדר. הגדה חדשנית זו מביאה אורחים ובני משפחה, בטווח גילאים רחב, להגיע לליל הסדר מוכנים: מוכנים להשתתף, לשתף ולהתחבר זה לזה.


הגדת אייכה -האשמע קולי