Today is יולי 21, 2024 /

חינוך עם נשמה – אייכה לבתי-ספר ולתיכונים

פעמים רבות במהלך הלימוד, הלומד נשאר מנותק רגשית. הידע עובר, אך הלב לא מתחבר, וממילא, הידע אינו מוטמע באופן עמוק בלומד.

הגישה הייחודית של אייכה לחינוך עם נשמה מאפשרת למורה ללמד את הנושא אותו הוא מלמד דרך חיבור ללב, לחיים ולנשמה של התלמידים.

מסלול הכשרת המורים שלנו מורכב משלושה חלקים:

 1. ללמוד צוות אייכה מלמד את עקרונות הגישה ל׳חינוך עם נשמה׳.
 2. לחוות – צוות אייכה מדגים כיצד ניתן ליישם ולהחיל עקרונות אלו על כל נושא נלמד, תוך מתן ארגז כלים ומטודות למשתתפים.  
 3. לעשות – מורים המשתתפים בהכשרה מציגים פרזנטציות בהם הם מדגימים כיצד יישמו את עקרונות אייכה בהוראה שלהם, תוך קבלת משוב מחברי הקבוצה ומצוות אייכה, על מנת לאפשר את היישום בכיתה.

איך עושים את זה?

כשאנחנו מדברים על כלים ומטדולוגיה, אנחנו מתכוונים ל

 • איך מציגים נושא באופן אישי, תוך מתן דוגמא אישית של אדם הנמצא בתהליך צמיחה תוך כדי לימוד.
 • כיצד להקשיב למקורות באופן בו הם פונים אלי באופן אישי וברגע זה.
 • מה לעשות/ לומר על מנת ליצור מרחב למידה בטוח, בו הלומדים ירגישו בנוח לשתף מחשבות ורגשות מעצמם ללא חשש מביקורת מהמורה או מעמיתים.
 • איך לפתח תרגילי עיבוד מתאימים, המאפשרים לתלמידים לשמוע את הקול האישי שלהם, הפונה אליהם למקרא המקורות הנלמדים.
 • כיצד להשתמש בדמיון ככלי: לדמיין את השינוי שהלימוד יכול לחולל אצלי.
 • כיצד ניתן לסייע ללומדים להביא את הנלמד לתוך הלב. אסטרטגיות המעודדות לומדים להכניס את הנלמד לחייהם באופן מעשי.

מה כוללת ההכשרה?

 • יומיים מרוכזים של השתלמות  
 • חוברת הדרכה של אייכה עם עקרונות הגישה.
 • ליווי והדרכה במשך שנה, הכוללים מפגשים אישיים וקבוצתיים.

ממשפטי המפתח באייכה –

 • איפה את/ה בהוראה שלך?
 • לימוד ללא עיבוד כאילו מעולם לא התרחש
 • הרגע הכי חשוב בהוראה מתרחש לאחר שהשיעור מסתיים
 • מה הטייק-אווי שלך מהלימוד היום?
 • הקשבה אמיתית היא מתנה עצומה

בחינוך עם נשמה, הן המורים והן התלמידים מגלים שלמקורות יש אמירה רלוונטית ואישית עבורם.

באמצעות מסלולי ההכשרה בהם השתתפו מעל 250 מורים בארץ ובארה״ב, ההדרכות המקוונות לאלפי משתתפים והספר ׳חינוך נשמתי- למחנכים שרוצים להעביר יותר מאשר ידע בלבד׳, אייכה מנחילה גישה חינוכית חדשנית שמתרחבת ומתבססת ברחבי עולם החינוך.