Today is יולי 21, 2024 /

מה מיוחד באייכה

עולם החינוך מציע אפשרויות רבות להשתלמויות והכשרת מורים. השתלמויות רבות מתמקדות בכיצד להקנות ידע באופן יעיל, כיצד להעביר את חומר הלימודים באופן המיטבי על מנת שהלומד יבין, יחשוב, יוכל להמשיך ללמוד באופן עצמאי ואולי אף יאהב את הלימוד.

אייכה מכוונת מעבר ללימוד האינטלקטואלי והחווייתי, ומסייעת למורים לכלול בלימוד תהליך צמיחה אישי והתפתחות נפשית שלהם ושל תלמידיהם.  

מתוך מגוון האפשרויות הקיימות לפיתוח אישי, גישתה של אייכה היא:

  • ישירה וכנה
  • נגישה, ולא תלויה במידת הניסיון או הידע של המורה.
  • ניתנת ליישום במגוון רחב של הקשרים חינוכיים, סוגי מקורות נלמדים, גילאי הלומדים ומגזרים.

אנו עובדים עם כל הקשת ובכל הרמות: חילוניים ודתיים, מבוגרים וצעירים, מורים ותיקים וחדשים, בעלי רקע לימודי וללא רקע כלל.

המסלולים שלנו

אייכה למשפחות – להיות הורה עם נשמה
אייכה לבתי-ספר ולתיכונים – להיות מורה עם נשמה