Today is July 21, 2024 /

אודות אַיֶּכָּה

גישת החינוך המְחַבֵּר של אַיֶּכָּה

בשנת 2006 ייסד הרב אריה בן דוד את מרכז אַיֶּכָּה: מרכז לחינוך מְחַבֵּר.

אריה בן דוד עבד במשך שנים רבות כמחנך בכיר במוסדות גבוהים לחינוך יהודי. לאחר עשרים שנות הוראת יהדות, הוא חש כי הוא מחמיץ את הפוטנציאל הטמון בחינוך כמעשה המעודד קשר אישי ומפתח משמעות ושייכות. מצב זה הביא אותו לפתח את המתודולוגיה של “חינוך מְחַבֵּר” ולהקמת מרכז “אַיֶּכָּה“. משנת 2008 מעניקה אַיֶּכָּה כלים פדגוגיים למורים בתחום היהדות, המסייעים להם לפתח בקרב תלמידיהם זהות יהודית ורוחנית עמוקה יותר, מתוך חיבור למגוון הרעיונות הכלולים בעולם התורה.

באמצעות תוכניות הכשרה עבור מאות מחנכים בצפון-אמריקה ובישראל, ובעזרת תוכנית מקוונת שנחשפה בפני אלפי קוראים, הובילה אַיֶּכָּה לביסוסה של גישה חינוכית חדשנית היוצרת גלים בעולם החינוך.

החינוך היהודי התמקד לאורך שנים רבות בתוכן, וההוראה הייתה נתונה בעיקר להיבטים השכליים ולהעברת יֶדע. ככל שהתלמידים אגרו יותר ידע, כך החינוך נחשב טוב יותר. איכות החינוך נמדדה לרוב בכמות החומר שהתלמיד צבר וברמת הידע שלו. לא הורגלנו למדוד את תחושת ההתרגשות של התלמיד מעצם הלימוד, לא ביררנו האם הלימוד נגע בנשמתו, האם הוא עורר השפעה על חיי היומיום שלו או תרם לעיצוב תפיסת עולמו.

על פי דרכה של אַיֶּכָּה, מטרתם של החינוך ושל לימוד התורה איננה רק לבנות אדם משכיל יותר או יהודי ידען יותר. המטרה העילאית של הלימוד היא לקבל השפעה, לבוא לידי השתנוּת והתפתחות, לקבל עידוד להיות אנשים טובים יותר החיים בצלם אלוקים. כדי להצליח בכך, אנחנו זקוקים ללימוד מעורר השראה – להזדמנות שבה נוכל לרכוש חוכמה יהודית שלא רק תיכנס למוח שלנו, אלא תחדור גם ללב, לנשמה ולחיינו האישיים.

אַיֶּכָּה משמעה “היכן אתה”. אַיֶּכָּה נועדה להעניק שעת כושר של התבוננות עצמית. תוכנית ההכשרה של אַיֶּכָּה מיועדת למורים, מחנכים, מדריכים ורבנים מכל גווני הקשת הדתית שמבקשים יותר: שמחפשים שיטת הוראה עמוקה יותר המותירה את השפעתה לטווח ארוך יותר. אנו שואפים ליצור שפה משותפת וגישה חינוכית למורים, להורים ולתלמידים, המבוססת על שינוי אישי וחברתי, והמעוגנת בלימודי יהדות.

מעוניין לדעת עוד על שיטת החינוך המְחַבֵּר של אַיֶּכָּה? הורד/י את החוברת “מסע ללב התלמיד” כאן.