Today is July 21, 2024 /

המטרה שלנו

אַיֶּכָּה מעניקה לאנשי חינוך מכל גווני הקשת הדתית ומכל זרמיה השונים של היהדות את הכלים לעסוק בלימוד תורה ובחוכמה יהודית באופן מעמיק, במטרה לגלות דרכם את המטרה ואת הייעוד שלנו בחיים. תהליכי הלמידה שפותחו באַיֶּכָּה יסייעו לכם לנקוט צעדים מדודים בדרך להיות אנשים אמיתיים יותר, המחוברים לייעודם ולשאיפותיהם הרוחניות.

  • אנו מאמינים שלכל אדם נועד תפקיד ייחודי, אמיתי וחיוני התורם ליצירת עולם טוב יותר.
  • כולנו מתפתחים במהלך החיים שלנו. עלינו להמשיך להתבונן ללא הרף על החיים כמסע, ולהיות מוכנים לצעוד כל הזמן צעדים של צמיחה פנימית ושל התפתחות בינאישית.
  • אנו מאמינים שהתבוננות עצמית ותמיכה בזולת מתוך הזדהות – חיוניות בקידום ובהכוונה של כל אדם במסעו האישי.
  • אנו מאמינים כי המסע הבריא והאמיתי, הן לאדם הפרטי והן לעם היהודי, דורש חיבור, שילוב ואיזון בין שלושת קולות הנשמה – המחשבה, הלב והגוף.

אַיֶּכָּה  – היכן אתה? כי האדם תמיד נקרא מאת הקב”ה למלא תפקיד ייחודי וחיוני בעולם!

כיצד נעשה זאת?

אַיֶּכָּה מעצימה הן את החיבור של אדם לכוחות הנפש הפנימיים שלו, הן את החיבור האישי בין תלמיד למורה ובין אדם לחברו, והן את החיבור הרוחני בין האדם למה שמעבר לו. אַיֶּכָּה משתמשת בחוכמה היהודית, בהתבוננות האישית, בתרגילים חווייתיים, בחברותא רוחנית ובקביעת צעדי צמיחה קונקרטיים כדי לכוון את המורים והתלמידים כאחד לאורך מסע החיים שלהם. המתודולוגיה של אַיֶּכָּה ניתנת ללמידה וליישום, והיא מעניקה שפה חינוכית משותפת למורים ולמנחים.