Today is April 13, 2024 /

ייחודה של אַיֶּכָּה

שיטת החינוך המְחַבֵּר של אַיֶּכָּה מתחילה בשאלה אחת: מהו הרגע החשוב ביותר בתהליך החינוכי?

והתשובה שלנו היא: כאשר השיעור מסתיים!

המטרה של החינוך איננה רק לצבור ידע באמצעות הבנת השכל. החוכמה היהודית, כפי שהיא באה לידי ביטוי במקרא, בחז”ל ובמחשבה היהודית, היא כלי לצמיחה אישית ורוחנית ומטרתה להכין אותנו לאתגר האינסופי של “חיים בצלם אלוקים” – לעשות אותנו לאנשים טובים יותר. משום כך, הרגע החינוכי החשוב ביותר מתרחש דווקא מחוץ לכיתה, כאשר התלמיד מיישם את מה שלמד בשיעור במצבי חייו האמיתיים.

אַיֶּכָּה מתמקדת באופן מכוון ונועז בחיים הפנימיים של המורים, של התלמידים ושל ההורים – כולם שותפים שווים בעבודת הנפש ובשאיפה להתקדמות רוחנית! איננו חוששים להשתמש במילה “אלוהים”, כי אנו שואלים את עצמנו ללא הרף האם עשינו טוב בעיני אלוהים ואדם. אַיֶּכָּה מלמדת את המחנכים כיצד לפתח סביבת לימודים עוטפת, מכבדת, ללא שיפוטיות או ציניות, אשר מקדמת צמיחה אישית ורוחנית לכל השותפים בתהליך הלמידה.

אַיֶּכָּה שואפת לשנות את השפה החינוכית הנורמטיבית. במקום “האם התלמידים למדו את החומר?” אנו שואלים “כיצד החומר שלמדו התלמידים ישפיע על חייהם?”

כדי להשיג מטרה זו, פותחה באַיֶּכָּה מתודולוגיה חינוכית ברורה אשר ניתנת ליישום במצבים חינוכיים מגוונים ומתאימה למגוון סוגי המורים במגוון מקצועות ותחומי הוראה וחינוך.

הכירו את ששת שלבי החינוך המְחַבֵּר:

שלב 1: כיצד המחנך מתכונן באופן פנימי להעברת השיעור

שלב 2: כיצד להעביר את התלמידים למצב של למידה משמעותית

שלב 3: כיצד על המחנך להדגים מעורבות אישית בתכנים הנלמדים

שלב 4: כיצד לטפח לימוד משולב של השכל והלב

שלב 5: כיצד למנף את הלימוד לטובת תהליך אישי

שלב 6: כיצד להמשיך את התהליך האישי לתוך חיי היום יום

התוצאה: מחנכים ותלמידים מתחברים בצורה מעמיקה ללימודי היהדות ומתחילים לצעוד צעדים להתקדמות במסע האישי שלהם.

אַיֶּכָּה שואפת לנוכחות של המחנך בעולמם של חניכיו מעבר ללימוד השכלי, ומסייעת למורים לממש את מטרות הצמיחה הרוחנית והשינוי האישי בתוך תהליך ההוראה שלהם.

גישתה של אַיֶּכָּה היא ישירה ונגישה למנחים מכל גווני הקשת הדתית וניתן להתאים אותה לסגנונות לימוד, למגוון מצבים חינוכיים, לקבוצות גיל שונות ולזרמים דתיים שונים.

ביישום גישת החינוך המְחַבֵּר מגלים מורים ותלמידים כאחד שלטקסטים הנלמדים יש הרבה מטען אישי ומשמעותי עבורם.