Today is July 21, 2024 /

“מה אומרים על ספר “מסע ללב התלמיד

Book Cover

“בכרך שלפנינו, אריה בן דוד ממשיך ושואל את שאלת אַיֶכָּה הנצחית,

ומפנה אותה אל המחנך, אל התלמיד ואל המלמד: היכן לִבכם בשעת

הלמידה? היכן לב הדברים?

בבהירות ובשיטתיות מציע המחבר, לצד עיונים רעיוניים, מכלול של

עצות מעשיות כיצד לחבר ולקשר את התלמידים לעצמם, למחנכיהם

ולחומר הנלמד; כיצד נשמת התלמיד תהיה נוכחת אף היא במהלך

הלמידה. תוך כדי קריאת ספר זה יגלו המחנכים איך שהמסע ללִבו

של התלמיד עובר תמיד דרך לִבם שלהם.

בין שורות הספר נושבת רוח של תקווה ואמון בפוטנציאל הגדול הטמון

במחנכים, בתלמידיהם ובחיבור הנשמתי שביניהם. מומלץ ביותר!”

הרב דוב זינגר

ראש ישיבת מקור חיים

“זהו ספר עשיר ביותר ואבן דרך חשובה לכל מי שמחפש מסלול ללב

תלמידיו. כל מורה שמבין שהאתגר החינוכי שלו הוא הרבה מעבר

להקניית ידע יצטרך לקרוא את הספר הזה, ומובטח לו שלא יניח

אותו מידיו. התרומה של הספר לתהליך המעבר ללמידה קיומית יותר

ומחוברת לחיים היא גם בשיטתיות ובהמשָׂגה שהוא מציע, אך גם

בלבביות שבה פותח המחבר את הדלת בפני הקורא ומשתף אותו

במבוכות ובהצלחות שעבר בעצמו.”

הרבנית ד”ר מיכל טיקוצ׳ינסקי

ראשת בית המדרש לנשים בהיכל שלמה, ראשת תוכנית הלכה

במגדל עוז ומרצה במרכז האקדמי שלם

“הגישה החדשנית של אַיֶכָּה מתבטאת בהיותה שיטה חינוכית מובנית, הנותנת למורה כלים פרקטיים וישימים המאפשרים לתלמיד להפנים ולהטמיע את הלימוד באופן אישי, חי ומשמעותיים.”

הרב יהודה שטאובר

סמנכ”ל חינוך אור תורה סטון